Cvičení

Zajistit možnost sportovního vyžití všem zájemcům o duševní a fyzickou zdatnost z řad široké veřejnosti bez rozdílu věku. Zlepšit plošně zdravotní fyzickou zdatnost obyvatelstva a přispět tak všeobecně ke snížení nákladů za zdravotní péči.

Rozvíjet cvičení s rodiči a probudit dětskou soutěživost a dále se aktivně účastnit programů prevence boje proti drogám a kriminalitě.

Nabízet cvičení pro veřejnost, kondiční cvičení, box, fitbox, crossfit, sebeobrana a poúrazové cvičení.

Chceme nabízet všem, co chtějí žít aktivně, širokou škálu možností sportovního a relaxačního vyžití.